+421 951 360 600

logo_web

O predčasnom pôrode

O predčasnom pôrode môžeme hovoriť vtedy, keď sa dieťatko narodí pred 37. týždňom tehotenstva alebo váži menej ako 2500 gramov.

Predčasný pôrod (týka sa 8 až 9% zo všetkých pôrodov) vždy pre rodinu znamená neplánované, zásadné zmeny, ktoré sa jej budú týkať aj po dlhom čase, ktoré dieťatko strávi v nemocnici.

 

Predčasne narodené deti môžu dýchať, piť alebo udržiavať svoju telesnú teplotu iba v obmedzenej miere alebo vôbec, podľa toho, v koľkom týždni sa narodia. Preto sa musí dieťatku ihneď poskytnúť intenzívna lekárska starostlivosť a následne umiestniť do inkubátoru. Pokiaľ sa predčasne narodené deti nedokážu samy napiť, sú kŕmené žalúdočnou sondou alebo infúziami. Na prežitie predčasne narodeného dieťaťa sú často potrebné rôzne operácie.

Moderné lekárske opatrenia významne zvýšili šance na zdravý vývoj nezrelého dieťaťa, hoci záleží na konkrétnom prípade, či a do akej miery bude úspešný.

Predčasný pôrod je pre novorodenca veľkou záťažou. Namiesto pokojného dozrievania v lone matky, je umiestnené v inkubátore.
Táto nepredvídateľná situácia je veľmi ťažká aj pre matky a otcov. Čas po predčasnom pôrode sa často zmení na znepokojujúcu fázu medzi nádejou a strachom. Ale aj keď sa často cítite bezmocní a vydaní na milosť a nemilosť lekárskym procesom: Pre svojho drobca môžete urobiť veľa. Čím viac času strávite s predčasne narodeným dieťaťom a poskytujete mu bezpečie prostredníctvom fyzickej blízkosti a láskyplnej starostlivosti, tým lepšie sa môže vyvíjať jeho zdravotný stav.

Klokania metóda

Na mnohých klinikách je v súčasnosti podporovaný najčastejší možný fyzický kontakt medzi rodičmi a ich predčasne narodeným dieťaťom. Pri takzvanej klokanej metóde sa novonarodené dieťa, ktoré má na sebe iba plienku, na niekoľko hodín denne priloží na holú hruď matky alebo otca. Intenzívny kontakt s pokožkou dáva dieťaťu pocit bezpečia a rodičia zvyčajne získavajú väčšiu dôveru v jednaní s dieťaťom.

Materské mlieko čo najskôr

Pretože predčasne narodené deti ešte často nie sú schopné stráviť mlieko, podáva sa im najskôr zmes cukru a vody. Hneď ako dieťa dokáže piť mlieko, dostane sa mu pokiaľ možno odsaté materské mlieko. Je to preto, že prvé mlieko matiek, ktoré predčasne porodili, obsahujú dôležité živiny v obzvlášť vysokých koncentráciách. Materské mlieko je preto ideálnym pokrmom najmä pre predčasne narodené deti a bude to skvelý krok vpred, keď bude môcť malé dieťa konečne dojčiť matka.

Včas venujte pozornosť možným dlhodobým následkom

Existujú deti, u ktorých sa následky príliš skorého narodenia prejavia až neskoro. Ak sa u dieťaťa vyskytnú vývinové poruchy alebo oneskorenia, môže byť užitočná návšteva špecializovanej kliniky alebo centra včasnej intervencie. Špecialisti pomáhajú správne interpretovať príznaky možných vývojových porúch a vhodne ich liečiť.

Čím skôr sa zistia možné dlhodobé následky, tým skôr sa môžu znevýhodnenia úplne alebo čiastočne odstrániť. Je preto dôležité pozorne sledovať vývoj predčasne narodeného dieťaťa.

Mamičky radia Tehotenstvo

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Predchádzajúci článok
Je nebezpečný Covid-19 aj pre naše deti?
Ďalší článok
Očkovanie – najlepšia ochrana pred závažnými infekčnými chorobami

ENTER YOUR EMAIL AND GET

10% OFF

Be the first to know about our exclusive items, New catalogs and special promotions.